top of page

Zelfmanagement bij oedeem en compressie

ZELFMANAGEMENT_edited.jpg

Datum:

  • donderdag 26 september 2024  tijd: 10:00-16:30 uur

        let op: laatste mogelijkheid!

Locatie: School of Skills; Broekstraat 27b; 6085 EM Horn   

Beroepsgroepen: 

Huidtherapeuten 

Oedeem fysiotherapeuten

Compressietherapeuten / bandagisten

Minimaal aantal deelnemers: 6 / max aantal deelnemers: 20

Accreditatie:

Huidtherapeuten ADAP 5,5

Fysiotherapeuten 6 (Beroeps gerelateerd Fysiotherapie) KRF en KNGF

Overige beroepsgroepen: Certificaat / bewijs van deelname

Docent: Katinka Rutjens 

Instapniveau: gevorderde 

Prijs: €165,- BTW vrij (studenten ontvangen 25% korting)

Incompany ook mogelijk vanaf 8 personen.

Stuur een mail voor een offerte

Inleiding:

Het thema van deze cursus is: ‘zelfmanagement’ bij chronisch oedeem voor de oedeemtherapeut waar de theorie en praktijk in het teken staan van maatschappelijke en politiek gerichte zorg voor de patiënt met oedeem en oedeemgerelateerde aandoeningen. Gedurende het behandelingsproces is deze interventie van de oedeemtherapeut onontbeerlijk. 

Bij zelfmanagement gaat het om meer dan 'zelf doen': het gaat over zelf bepalen welke zorg de patient wilt of wat de patient belangrijk vindt in het leven. Het woord 'management' geeft aan dat mensen met chronische aandoeningen hun leven opnieuw moeten inrichten, waarbij ze activiteiten ondernemen, bijsturen en toezicht houden.
Zorgverleners richten zich op het ondersteunen van het zelfmanagement van mensen met chronische gezondheidsproblemen (patienten). Daarbij is het doel hun dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en welzijn te behouden of verbeteren. Zelfmanagement van patienten gaat vooral over 'zelf bepalen', niet alleen over 'zelf doen'. Jij als oedeem- compressietherapeut stemt hun ondersteuning af met zorgvragers, familie en de omgeving.

 

Het programma voor deze cursus omhelst een hoorcollege aangaande maatschappelijke thema's rondom zelfmanagement en gesprekstechnieken. Verder zal er ruimschoots de tijd genomen worden in het oefenen van verschillende vaardigheden die nodig zijn om de patient te kunnen ondersteunen in hun zelfmanagement, met de focus op zelfredzaamheid.  

De nieuwe module 'compressiehulpmiddelenzorg' als afgeleide van het generiek kwaliteitskader

hulpmiddelenzorg (ZIN) De Module Compressiehulpmiddelenzorg valt onder het Generiek

Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In dit kwaliteitskader wordt in generieke termen beschreven

wat de uitgangspunten zijn voor (alle) goede hulpmiddelenzorg.

Het gaat hierbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de Regeling Zorgverzekering van de

Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitskader is een kapstok op basis waarvan specifieke op een

aandoening of type hulpmiddel gerichte

Kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld.

De Module Compressiehulpmiddelenzorg is zo'n Kwaliteitsstandaard.

 

Doelstelling

● De cursist kent het verschil tussen zelfmanagement en zelfredzaamheid.

● De cursist weet hoe zelfmanagement een plaats in de organisatie kan krijgen en hoe dit geïmplementeerd kan worden in de dagelijkse interventies.

● De cursist weet hoe de sociale omgeving en andere disciplines van de patiënt betrokken kunnen worden in dit proces.

● De cursist weet welke hulpmiddelen er allemaal zijn ter vergroting van zelfmanagement en hoe ze toegepast kunnen worden.

● De cursist kan de patiënt instrueren in zijn/haar praktische vaardigheden gericht op zelfredzaamheid.

● De cursist is op de hoogte van verschillende oefeningen die de patiënt thuis kan toepassen.

● De cursist beheerst de juiste gesprekstechnieken die passen bij dit onderwerp.

● De cursist beheerst de eenvoudige technieken van ‘zelf lymfedrainage’ vanuit het FG-MLD principe.

● de cursist heeft kennis genomen van de nieuwe module compressiehulpmiddelenzorg en weet hoe dit toe te passen 

Dagprgramma:

09:45 Inloop

10:00 Theorie zelfmanagement

10:45 Theorie gespreksvoering (motivational interviewing)

11:30 Korte pauze

11:45 Praktijksessie 1: gespreksvoering

12:30 Lunch

13:15 Praktijksessie 2: TEK

14:00 Praktijksessie 3: zwachtels etc.

14:45 Korte pauze

15:00 Praktijksessie 4: beweegoefeningen vanuit het FG-MLD principe

15:30 Praktijksessie 5: praktische informatie module compressie hulpmiddelenzorg

16:00 Toets en evaluatie

16:15 Afsluiting

16:30 Einde scholing

 

Activiteiten

De verhouding theorie / praktijk is 25% theorie en 75% praktijk.

 

kosten: €165,- BTW- Vrij  

inclusief cursusmateriaal, drinken, versnaperingen en soep met broodjes.

bottom of page