top of page

Expertcursus TEK technische aspecten compressiehulpmiddelen

technische aspecten chm.png

Expertcursus Therapeutisch Elastische Kousen

'technische aspecten van compressiehulpmiddelen'

datum:

 • 7 mei '24 - 10:00 - 16:00 UUR

locatie: Broekstraat 27b; 6085 EM Horn  

Beroepsgroepen: 

Huidtherapeuten 

Oedeem fysiotherapeuten

Compressietherapeuten (bandagisten)

Minimaal aantal deelnemers: 6 / max aantal deelnemers: 20

Accreditatie: certificaat

Docent: Katinka Rutjens 

Instapniveau: gevorderde 

Prijs: €165,- BTW vrij (studenten ontvangen 25% korting)

Incompany ook mogelijk vanaf 8 personen.

Stuur een mail voor een offerte

Beschrijving

Deze scholing is speciaal voor de ervaren TEK-aanmeter samengesteld. Om een beter begrip te krijgen

hoe dat het komt dat het ene compressiehulpmiddel wel resultaat geeft bij chronisch oedeem en oedeembestrijding enhet andere minder of geen, is kennis van rek, spanning, stiffness, hysterese, grondstof, materiaal, massa en mmHg druk rondom alle soorten compressie hulpmiddelen (CHM) noodzakelijk. De focus ligt hierbij vooral op de TEK.

Daarnaast wordt ruimschoots aandacht gegeven aan nieuwe inzichten op het gebied van chronisch oedeem volgens het ILF (International Lymphoedema Framework), Lipoedeem (European Consensus Document) en ORL (Obese Related Lyphoedema). Niet alleen de onderste ledematen maar het hele lichaam komt aan bod. Het ILF document ‘Midline oedema’ wordt hiervoor gebruikt.

Zoals u van ons gewend bent zullen we deze veelal theoretisch ingerichte scholing praktisch maken door verschillende

casussen.

 

Competenties en Doelstelling     

 • Na de scholing weet je hoe TEK productie technisch tot stand zijn gekomen, welke beoogd doel ze hebben en waarom ze ontwikkeld zijn.

 • Je kunt verschijningsvormen van chronisch oedeem benoemen en herkennen, heeft kennisgenomen van nieuwe inzichten van chronisch oedeem, lipoedeem en midline oedeem.

 • Je kent het belang van co-morbiditeit en sociale participatie t.b.v. de juiste keuze van een TEK of overig

 • CHM.Je weet wat rek, spanning, stiffness, hysterese en massa is, kent de belangrijkheid hiervan en maakt daardoor betere beslissingen in het verstrekken van het juiste TEK / CHM bij de juiste indicatie op het juiste moment en is in staat de resultaten van zijn/haar acties beter te begrijpen.

 • Je kunt na de training al het geleerde direct toepassen in de praktijk.

 

Inhoudelijke samenvatting van alle onderwerpen:

 • Theorie: rek, spanning, stiffness, hysterese, massa, grondstoffen en testapparaten: In de verbandmiddelenwereld wordt iets anders verstaan onder (korte-, lange- en geen-)rek danin de TEK wereld. Het verschil wordt in de sessie uitgelegd. Wat is hysterese en waarom is dit zo belangrijk, of wellicht wel belangrijker dan druk? Hoe massa van de grondstof een belangrijk component is wordt aan de hand van een proefje uitgelegd. De industrie heeft verschillende testapparaten tot haar beschikking om verschillende grondstoffen te kunnen testen op rek,spanning en hysterese (Zwick, Hosy, Hatra), maar hoe kunnen wij als zorgprofessional en leverancier van TEK en/of CHM weten welk doel de fabrikant voor ogen had tijdens de ontwikkeling van verschillende producten en bestaat er een manier om het eenvoudig zelf te testen? Tips worden aangereikt tijdens de praktijksessie.

 • Theorie: chronisch oedeem: (dynamisch en statisch oedeem fysiologie, pathologie en compressieoplossingen): Chronisch oedeem is een term die een reeks aandoeningen aanduidt, die gekenmerkt worden door een zwelling die langer dan drie maanden aanhoudt. Het wordt veroorzaakt door de ophoping van vocht in het interstitium en kan het gevolg zijn van een groot aantal ziektes. De termen chronisch oedeem en lymfoedeem worden beiden gebruikt. Dit komt doordat elke vorm van oedeem te wijten is aan een lymfatische aandoening of overbelasting van het systeem hetzij omdat het lymfesysteem niet goed functioneert (statisch oedeem), of omdat te veel vocht is uitgetreden om door een normaal lymfesysteem te kunnen worden verwerkt (dynamisch oedeem). Tijdens deze sessie wordt aan de hand van een korte fysiologische update de verschillende mechanismen uitgelegd (homeostase, inflammatie, cytokines, glycocalyx, colloid osmose, filtratie, reabsorptie), verschillende pathologiën passeren de revue en zullen verschillende compressiematerialen (met de kennis van voorgaande sessie) en oplossingen worden aangereikt d.m.v foto’s. De invloed van verschillende medicijnen en ook het gebruik van diuretica worden besproken.

 • Theorie: chronisch oedeem: ORL en midline (pathologie en compressieoplossingen). ORL staat voor obesity related lymphoedema of adipositas gerelateerd oedeem. Steeds meer mensen krijgen te maken met ernstig overgewicht (BMI >30-35) Waardoor ontwikkelen deze mensen chronisch oedeem en is dit dan een dynamisch of statisch oedeem? Nieuwe inzichten laten zien dat er meer speelt bij deze patiëntengroep dan een slecht functionerend veneuze afvoer en verminderde mobiliteit.

 • Genitaal oedeem komt veelvuldig voor bij chronische oedeem patiënten. (25% bij primair lymfoedeem, onbekend bij secundair lymfoedeem maar waarschijnlijk is het aantal meer dan wat we zien* zie ILF document genitaal oedeem) 

 • Midline oedeem aan de borst, flank en thorax is een veelvuldige bijkomstigheid na borstkanker interventies. Maar ook huidkanker, erysipelas en arterio-veneuze malformaties kunnen een secundair chronisch oedeem beeld laten zien. Aan de hand van casussen worden verschillende uitingsvormen duidelijk gemaakt en krijgen de cursisten inzicht in welke verschillende compressieoplossingen er allemaal mogelijk zijn (zwachtels, thoraxbandages, paddingmaterialen, point pressure devices en IPC).

 • Praktijk: rek, spanning, stiffness, hysterese, massa, grondstoffen en toepassingen. Tijdens deze sessie krijgen de cursisten verschillende materialen te zien waar compressiehulpmiddelen worden gemaakt en leren ze door middel van ‘juist’ voelen, trekken en wegen de eigenschappen van het materiaal beter in te schatten.

 • Casuïstiek opdrachten en bespreking (onderdeel van de toets)

       4 casussen worden in groepjes besproken:

      Casus 1: onderbeen. Casus 2: heel been. Casus 3: arm. Casus 4: midline.

      Per casus moeten je de medische indicatie zien te achterhalen (klinisch redeneren), de valkuilen kunnen benoemen         en de meest geschikte compressieoplossing aan kunnen rijken.

 

Dagprogramma:

10:00 – 11:10 uur: Theorie: rek, spanning, stiffness, hysterese, massa, grondstoffen en testapparaten

11:10 – 12:30 uur: Theorie: chronisch oedeem: (fysiologie, pathologie en compressie-oplossingen)

12:30 – 13:00 uur: Lunch

13:00 – 13:45 uur: Theorie: ORL en midline  (pathologie en compressie-oplossingen)

13:45 – 15:00 uur: Praktijk: rek, spanning, stiffness, hysterese / aanmeten complexe aandoeningen

15:15 – 16:00 uur: Casuïstiek bespreking en opdrachten 

16:00: Q&A en Afsluiting 

De verhouding theorie en praktijk is 50/50

Prijs: €165,- BTW vrij. 

bottom of page