top of page

Beroepsopleiding tot compressietherapeut (bandagist)

School of Skills  is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 

Wij voldoen hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs
Dit keurmerk brengt met zich mee dat alle opleidingen en trainingen vrijgesteld zijn van BTW. 

Wij doorliepen meteen de audit doordat we: 

  • een duidelijke en waarheidsgetrouwe informatieverstrekking hebben

  • onze algemene voorwaarden gedeponeerd zijn bij de KvK

  • er een goede registratie van deelnemers en inschrijvingen is

  • de kwaliteit van docenten is getoetst

  • een goed evaluatiebeleid voeren

  • een goede klachtenregeling aanbieden

 

De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding. 

bottom of page