top of page

Welkom bij School of Skills

Bij School of Skills streven we naar de best mogelijke ervaring voor onze cursisten binnen en buiten de klas. School of Skills wil een veilige haven zijn voor cursisten zodat zij uitdagingen aan kunnen gaan en hun persoonlijke en professionele doelen kunnen behalen. We bieden een variëteit aan cursussen op het gebied van compressie, oedeem en oedeemgerelateerde ziektebeelden, voor ieder wat wils, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en tegelijk plezier kan hebben. We respecteren de behoeften van elke cursist en geloven dat iedereen met de juiste begeleiding het doel kan bereiken. 

Samenwerken en leren van elkaar staat voorop. Onze educatieve benadering moedigt aan om buiten de begane paden te treden en door inzet en originaliteit inzichten en vaardigheden te verkrijgen. School of Skills wordt bestuurd vanuit passie en bevlogenheid voor de zorgbehoeftige en voor het vak. 

Wil je deel gaan uitmaken van onze unieke leeromgeving? Bekijk ons cursusaanbod en laat je inspireren.

School of Skills  is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 

Wij voldoen hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs
Dit keurmerk brengt met zich mee dat alle opleidingen en trainingen vrijgesteld zijn van BTW. 

Wij doorliepen meteen de audit doordat we: 

  • een duidelijke en waarheidsgetrouwe informatieverstrekking hebben

  • onze algemene voorwaarden gedeponeerd zijn bij de KvK

  • er een goede registratie van deelnemers en inschrijvingen is

  • de kwaliteit van docenten is getoetst

  • een goed evaluatiebeleid voeren

  • een goede klachtenregeling aanbieden

 

De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding. 

bottom of page